კონტაქტები

სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ფორმით

ან დაგვიკავშირდეთ მოცემულ კონტაქტებზე: ტელ - 599.30.00.40 // 599300043

ელ-ფოსტა: sale@gazisgeneratorebi.ge // generatorebi@gmail.com

ეს ინფორმაცია საჭიროა რათა სისტემამ არ დაუშვას არასანქცირებული წვდომა საიტთან.